Start > Service & tjänster > Vad bör ni tänka på

Vad bör ni tänka på för att uppnå en lyckad konferens

Vad ska vi uppnå (Mål)?

Ni formar mötets agenda utifrån vad ni vill uppnå. Hur mycket aktiviteter, möten, eller fritid och hur balansen är mellan dessa. Mötestiden är också något som måste planeras, räcker en ren monolog eller krävs interaktivitet av åhörarna?

Hur följer vi upp mötet (Uppföljning)?

Att följa upp de frågeställningar ni hade innan mötet är viktigt. En viss tid efter mötet genomför ni en uppföljning för att se om ni uppfyllde era mål. Det gäller att kunna vara kritisk mot sig själv om man ska lyckas få ut en bra uppföljningsrapport. Nådde vi tillräckligt långt eller skulle det vara bra med ett möte till?Konferensaktiviteter är kryddan på en konferens

Norrbotten Västerbotten Jämtland Västernorrland Gävleborg Dalarna Värmland Örebro Västmanland Uppsala Stockholm Södermanland Västra Götaland Östergötland Jönköping Halland Skåne Kronoberg Blekinge Gotland Kalmar